+48 609 636 296

Geologia inżynierska i geotechnika

Przeprowadzamy badania gruntów pod obiekty kubaturowe oraz obiekty liniowe. Prowadzimy dozór i nadzór geologiczny. Wykonujemy wiercenia i sondowania dla sporządzenia opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego i dokumentacji geologiczno-inżynierskich.

Hydrogeologia

Wiercimy studnie głębinowe i otwory obserwacyjne, wraz z oceną ich parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Dokonujemy pomiarów zwierciadła wód podziemnych. Przeprowadzamy okresowe badania wydajności studni głębinowych. Tworzymy dokumentacje hydrogeologiczne.

Obsługa geologiczna budowy

Prowadzimy nadzory geologiczno-geotechniczne, w skład których wchodzą m.in. odbiory wykopów fundamentowych oraz określanie nośności podłoża. Są one potwierdzane przez wykwalifikowanego geologa posiadającego uprawnienia Ministerstwa Środowiska.

Geologia środowiskowa

Wykonujemy wiercenia geologiczne ręczne i mechaniczne. Przeprowadzamy badania fizykochemiczne pobranych próbek gruntu i wody. Prowadzimy dozór i nadzór geologiczny podczas prowadzenia robót geologicznych i wierceń.

Geologia surowcowa

Wykonujemy wiercenia i badania surowcowe ręczne oraz mechaniczne. Dokonujemy poborów prób złożowych. Przeprowadzamy liczne badania laboratoryjne, m.in. pod kątem wodoprzepuszczalności, zawartości pyłów oraz odczynu pH.

Ochrona środowiska

Opracowujemy dokumentacje z zakresu ochrony środowiska. Należą do nich m.in. operaty wodnoprawne, karty informacyjne przedsięwzięć, instrukcje gospodarowania wodą oraz raporty początkowe.

Wiercenia, dokumentacje, nadzór

Jesteśmy przedsiębiorstwem geologicznym, zajmującym się badaniami geologiczno-inżynierskimi, geotechnicznymi oraz hydrogeologicznymi. Nasza firma łączy ponad 30 letnie doświadczenie pracy jednego z naszych geologów wraz z młodością i entuzjazmem młodszych. Na rynku działamy od 2009 r., dzięki czemu możemy pochwalić się kilkuletnim stażem pracy, który skutkuje szeregiem opracowanych dokumentacji.

Wykonujemy badania geologiczne, geotechniczne oraz hydrogeologiczne na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, zachodniopomorskiego, w szczególności okolic takich miast jak Piła, Wałcz, Złotów, Chodzież, Bydgoszcz oraz Poznań.

Napisz do nas

    [recaptcha]