+48 609 636 296

Geologia środowiskowa

Z zakresu geologii środowiskowej wykonujemy następujące usługi:

Wiercenia i badania:

Dokumentacje i projekty:

Badania fizykochemiczne pobranych próbek gruntu i wody w zakresie:

Badania laboratoryjne realizowane są w akredytowanym laboratorium.

Zobacz nasze realizacje