+48 609 636 296

Obsługa geologiczna budowy

W celu zapewnienia właściwego wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych podczas realizacji obiektów budowlanych prowadzimy nadzór geologiczno-geotechniczny obejmujący:

Odbiory dokonywane są przez uprawnionego geologa posiadającego uprawnienie Ministerstwa Środowiska.

Zobacz nasze realizacje