Warunkiem racjonalnego projektowania i realizacji inwestycji ingerujących w środowisko wód podziemnych jest dokładne rozpoznanie jego struktury i właściwości celem minimalizacji niekorzystnych oddziaływań obiektów i urządzeń technicznych na środowisko z jednej strony, a środowiska na obiekty i urządzenia - z drugiej. Optymalne rozwiązania projektowe, uwzględniające środowiskowe i ekonomiczne wymagania, możliwe są tylko prze ścisłej współpracy specjalistów inżynierii środowiska i gospodarki wodnej ze specjalistami z zakresu geologii, w szczególności hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Aby taka współpraca mogła być efektywna, specjaliści inżynierii środowiska, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, gospodarki wodnej itp. muszą posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu hydrogeologii, a geolodzy powinni orientować się, które cechy i właściwości środowiska wód podziemnych oddziaływać będą na obiekty i urządzenia gospodarki wodnej. Gruntoznawstwo inżynierskie z kolei zajmuje się badaniem technicznych właściwości gruntów i ich zmianami pod wpływem oddziaływania obiektów budowlanych oraz sposobami polepszania tych właściwości. Ściśle wiąże się one z mechaniką gruntów i skał. Gruntoznawstwo inżynierskie i mechanika gruntów i skał zazębiają się wzajemnie i posługują się wiadomościami z geologii, geologii inżynierskiej, teorii sprężystości i plastyczności oraz mechaniki ośrodków rozdrobnionych. Geowell jest przedsiębiorstwem geologicznym, którego głównym przedmiotem działania są badania geologiczno-inżynierskie, geotechniczne, hydrogeologiczne, surowcowe oraz nadzory geologiczne na budowach, badanie gruntu oraz gleby i wody, jak również poszukiwania złóż piasku i żwiru. Na rynku prężnie działamy już od kilku lat. W tym czasie wykonaliśmy dziesiątki zleceń, dzięki którym możemy pochwalić się szeregiem opracowanych dokumentacji geologiczno – inżynierskich, dokumentacji określających geotechniczne warunki posadawiania, hydrogeologicznych oraz opracowań z zakresu ochrony środowiska, głównie operatów wodnoprawnych. Jako młody, dynamiczny i kompetentny zespół działamy w sposób operatywny. Jesteśmy energiczni i zaangażowani w każde powierzone nam zadanie. Gwarantujemy Państwu, iż każde zlecenie jest przez nas realizowane sprawnie i kompletnie. Chcemy być postrzegani przez wszystkich naszych Partnerów jako przedsiębiorstwo rzetelnie wykonującą swoją pracę. Nasz zespół posiada uprawnienia geologiczne Ministerstwa Środowiska kategorii V nr 1337 i 1807 (hydrogeologia) oraz CUG 071003 i VII – 1834 (geologia inżynierska). Dysponujemy lekkim, specjalistycznym sprzętem, który umożliwia nam szybkie i profesjonalne wykonanie geologicznych prac terenowych oraz sondowań dynamicznych. Za pomocą takiego wyposażenia badania geologiczne mogą odbywać się nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach oraz we wnętrzach budynków. Na swoim wyposażeniu posiadamy również cięższy sprzęt wiertniczy umożliwiający wykonywanie głębszych otworów geologiczno – inżynierskich, surowcowych oraz studni głębinowych. Geowell swoją działalność prowadzi na całym obszarze województw wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, zachodniopomorskiego, jednak większość powierzonych nam badań geologicznych prowadzimy w okolicach miast Piła, Wałcz, Złotów, Chodzież, Czarnków, Trzcianka, Bydgoszcz, Gniezno, Szczecinek, Toruń oraz Poznań.

badania geologiczne, badania gruntu, badanie podłoża gruntowego, badania geotechniczne, badania hydrogeologiczne, geologia, hydrogeologia, opinia geotechniczna, operat wodnoprawny, dokumentacja hydrogeologiczna, dokumentacja geologiczna, Piła, Wałcz, Złotów, Chodzież, Gniezno, Poznań, Bydgoszcz, studnia, ujęcie wody

GEOWELL

Geologia inżynierska i geotechnika

Z dziedziny geologii inżynierskiej i geotechniki wykonujemy następujące usługi:

Wiercenia i badania geotechniczne:

 • badania gruntu pod inwestycje budownictwa przemysłowego, usługowego, mieszkalnego, energetycznego,
 • badania gruntu pod obiekty liniowe (drogi, sieci energetyczne, sieci kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe),
 • badania gruntu pod budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • określanie geotechniczych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
 • wiercenia i badania geotechniczne ręczne, o średnicy 70 mm, do głębokości 6,0 m,
 • wiercenia i badania geotechniczne mechaniczne, o średnicy 180 mm, do głębokości 25,0 m,
 • badania zagęszczenia gruntów niespoistych za pomocą sondy dynamicznej lekkiej (DPL), do głębokości 6,0 m,
 • badania zagęszczenia gruntów niespoistych za pomocą sondy dynamicznej średniej (DPM), do głębokości 10,0 m,
 • badania zagęszczenia gruntów niespoistych za pomocą sondy dynamicznej ciężkiej (DPSH), do głębokości 20,0 m,
 • określenie stopnia zagęszczenia ID i wskaźnika zagęszczenia IS gruntów niespoistych,
 • badania gruntów za pomocą sondy statycznej typu CPT i CPTU,
 • pomiar głębokości zalegania zwierciadła wód gruntowych,
 • badania makroskopowe gruntów,
 • dozór i nadzór geologiczny podczas prowadzenia robót geologicznych i wierceń,
 • oceny przydatności gruntów pod względem przydatności do celów budowlanych, przed zakupem działki.

Projekty i dokumentacje:

 • projekty robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich,
 • opinie geotechniczne o warunkach gruntowo – wodnych,
 • opinie geotechniczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego,
 • projekty geotechniczne,
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie, w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego,
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie, w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych,
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie, w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych,

Badania laboratoryjne:

 • analiza granulometryczna (sitowa) gruntów,
 • badanie wilgotności gruntów,
 • określenie wskaźnika plastyczności gruntów,
 • oznaczenie granic płynności gruntów.

Zobacz nasze realizacje ➤

Nasz adres:

GEOWELL

Usługi geologiczne i ochrony środowiska

Pobórka Wielka 33
89–340 Białośliwie
tel.: 609 636 296
e-mail: info@geo-well.pl

Napisz do nas:

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.