Warunkiem racjonalnego projektowania i realizacji inwestycji ingerujących w środowisko wód podziemnych jest dokładne rozpoznanie jego struktury i właściwości celem minimalizacji niekorzystnych oddziaływań obiektów i urządzeń technicznych na środowisko z jednej strony, a środowiska na obiekty i urządzenia - z drugiej. Optymalne rozwiązania projektowe, uwzględniające środowiskowe i ekonomiczne wymagania, możliwe są tylko prze ścisłej współpracy specjalistów inżynierii środowiska i gospodarki wodnej ze specjalistami z zakresu geologii, w szczególności hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Aby taka współpraca mogła być efektywna, specjaliści inżynierii środowiska, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, gospodarki wodnej itp. muszą posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu hydrogeologii, a geolodzy powinni orientować się, które cechy i właściwości środowiska wód podziemnych oddziaływać będą na obiekty i urządzenia gospodarki wodnej. Gruntoznawstwo inżynierskie z kolei zajmuje się badaniem technicznych właściwości gruntów i ich zmianami pod wpływem oddziaływania obiektów budowlanych oraz sposobami polepszania tych właściwości. Ściśle wiąże się one z mechaniką gruntów i skał. Gruntoznawstwo inżynierskie i mechanika gruntów i skał zazębiają się wzajemnie i posługują się wiadomościami z geologii, geologii inżynierskiej, teorii sprężystości i plastyczności oraz mechaniki ośrodków rozdrobnionych. Geowell jest przedsiębiorstwem geologicznym, którego głównym przedmiotem działania są badania geologiczno-inżynierskie, geotechniczne, hydrogeologiczne, surowcowe oraz nadzory geologiczne na budowach, badanie gruntu oraz gleby i wody, jak również poszukiwania złóż piasku i żwiru. Na rynku prężnie działamy już od kilku lat. W tym czasie wykonaliśmy dziesiątki zleceń, dzięki którym możemy pochwalić się szeregiem opracowanych dokumentacji geologiczno – inżynierskich, dokumentacji określających geotechniczne warunki posadawiania, hydrogeologicznych oraz opracowań z zakresu ochrony środowiska, głównie operatów wodnoprawnych. Jako młody, dynamiczny i kompetentny zespół działamy w sposób operatywny. Jesteśmy energiczni i zaangażowani w każde powierzone nam zadanie. Gwarantujemy Państwu, iż każde zlecenie jest przez nas realizowane sprawnie i kompletnie. Chcemy być postrzegani przez wszystkich naszych Partnerów jako przedsiębiorstwo rzetelnie wykonującą swoją pracę. Nasz zespół posiada uprawnienia geologiczne Ministerstwa Środowiska kategorii V nr 1337 i 1807 (hydrogeologia) oraz CUG 071003 i VII – 1834 (geologia inżynierska). Dysponujemy lekkim, specjalistycznym sprzętem, który umożliwia nam szybkie i profesjonalne wykonanie geologicznych prac terenowych oraz sondowań dynamicznych. Za pomocą takiego wyposażenia badania geologiczne mogą odbywać się nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach oraz we wnętrzach budynków. Na swoim wyposażeniu posiadamy również cięższy sprzęt wiertniczy umożliwiający wykonywanie głębszych otworów geologiczno – inżynierskich, surowcowych oraz studni głębinowych. Geowell swoją działalność prowadzi na całym obszarze województw wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, zachodniopomorskiego, jednak większość powierzonych nam badań geologicznych prowadzimy w okolicach miast Piła, Wałcz, Złotów, Chodzież, Czarnków, Trzcianka, Bydgoszcz, Gniezno, Szczecinek, Toruń oraz Poznań.

badania geologiczne, badania gruntu, badanie podłoża gruntowego, badania geotechniczne, badania hydrogeologiczne, geologia, hydrogeologia, opinia geotechniczna, operat wodnoprawny, dokumentacja hydrogeologiczna, dokumentacja geologiczna, Piła, Wałcz, Złotów, Chodzież, Gniezno, Poznań, Bydgoszcz, studnia, ujęcie wody

GEOWELL

Nasze realizacje

Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu technicznego budowy amfiteatru i wieży widokowej zlokalizowanych na terenie nr 15/1 w obrębie Wyspy w m. Piła,
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu technicznego: rozbudowa stacji 220/110kV Piła Krzewina w związku z przyłączeniem farm wiatrowych Chwiram i Krzewina,
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowy bloku gazowo – parowego 400 – 470 MWe na terenie EC II przy ul. Energetycznej, w obrębie dziełek nr 8/9, 8/3 i 8/21,
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska pod budowę instalacji odsiarczania spalin w EC II na dz. nr 2/14, przy ul. Energetycznej w Bydgoszczy,
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu technicznego Kościoła Zielonoświątkowego zlokalizowanego na terenie dz. nr 273/104 przy ul. Stefan Okrzei w m. Piła,
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Gen. Józefa Bema w Świeciu, w obrębie działek nr 640/5, 640/6,
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektu budowy budynku mieszkalnego wolnostojącego wraz z oceną stateczności skarpy na terenie dz. nr 40/8 i 40/9, położonych w Buszkowie, gm. Koronowo.

Dokumentacje określające geotechniczne warunki posadowienia

 • 146 opinii geotechnicznych z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla obiektów radiokomunikacyjnych GSM-R położonych wzdłuż linii kolejowych w województwach łódzkim i mazowieckim, w ramach „Budowa infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS, FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”,
 • 26 opinii geotechnicznych z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla obiektów radiokomunikacyjnych GSM-R położonych wzdłuż linii kolejowych E20 i CE20, na odcinku wdrożeniowym Kunowice – Terespol,
 • 9 opinii geotechnicznych z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla obiektów radiokomunikacyjnych GSM-R położonych wzdłuż linii kolejowej LE01S, Warszawa – Skierniewice,
 • 16 dokumentacji badań podłoża gruntowego dla obiektów radiowych (OR) przy linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia,
 • dokumentacja geotechniczna pod Market sportowy „Decathlon” w Bydgoszczy dla „Decathlon Sp. z o.o. Odwierty do głębokości 6,0 m, łączny metraż odwiertów: 69,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Stację elektroenergetyczną 110/15 kV w m. Sypniewo, gm. Margonin dla ABB Sp. z o.o. Odwierty do głębokości 5,0 m, łączny metraż odwiertów: 25,0m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Wiertnię „Kamień Mały” w m. Słońsk dla Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta. Odwierty do głębokości 3,0 – 4,0 m, łączny metraż odwiertów: 22,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej oraz budynek w zabudowie bliźniaczej przy ul. Kadetów w Pile dla „ESC” – Sp. z o.o. Odwierty do głębokości 5,0 – 6,0 m, łączny metraż odwiertów: 106,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Halę produkcyjną w Margoninie dla „Margostal” Rewolińscy – Spółka Jawna. Odwierty do głębokości 2,5 – 3,0 m, łączny metraż odwiertów: 13,5 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Blok kogeneracyjny opalany biomasą dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w mieście Piła. Odwierty do głębokości 3,5 – 8,0 m, łączny metraż odwiertów: 84,5 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Słup reklamowy w Bydgoszczy na ul. Jana Pawła II dla firmy „Jetline” Sp. z o.o. Odwierty do głębokości 5,0 m, łączny metraż odwiertów: 10,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Stację elektroenergetyczną 110/15 kV w m. Niwy, gm. Osielsko dla Przedsiębiorstwa projektowania i realizacji „Karent”. Odwierty do głębokości 5,0 m, łączny metraż odwiertów: 65,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dworcowej w mieście Wałcz dla Przedsiębiorstwa Budowlanego „BETPOL” Sp. j. Odwierty do głębokości 4,5 – 6,0 m, łączny metraż odwiertów: 78,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Budynek usługowo – mieszkalny przy ul. Kochanowskiego w mieście Chodzież. Odwierty do głębokości 5.0 – 6,0 m, łączny metraż odwiertów: 21,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Obiekt usługowy z lokalem mieszkalnym przy ul. Krzyżowej w mieście Czarnków. Odwierty do głębokości 5,0 m, łączny metraż odwiertów: 35,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych „Orlik” 2012 przy ul. Błonie Kaszubskie w Kaliszu Pomorskiem, dla Gminy Kalisz Pomorski. Odwierty do głębokości 3,0 – 5,0 m, łączny metraż odwiertów: 22,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych „Orlik” 2012 przy ul. Czwartaków w Złocieńcu, dla Gminy Złocieniec. Odwierty do głębokości 3,0 m, łączny metraż odwiertów: 24,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych „Orlik” 2012 przy Al. Legionów w Garwolinie, dla Miasta i Gminy Garwolin. Odwierty do głębokości 3,0 m, łączny metraż odwiertów: 27,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych „Orlik” 2012 przy ul. Bydgoskiej w mieście Piła, dla Miasta i Gminy Piła. Odwierty do głębokości 3,0 m, łączny metraż odwiertów: 15,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych „Orlik” 2012 przy ul. Grabowej w Pile, dla Miasta i Gminy Piła. Odwierty do głębokości 3,0 m, łączny metraż odwiertów: 15,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Budynek mieszkalny w Kruszynie Krajeńskim. Odwierty do głębokości 3,0 m, łączny metraż odwiertów: 9,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Budynek mieszkalny w m. Nowa Wieś Wyszyńska. Odwierty do głębokości 3,0 m, łączny metraż odwiertów: 15,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Przepust drogowy przy ul. Żeromskiego w mieście Piła. Odwierty do głębokości 3,0 – 3,5 m, łączny metraż odwiertów: 9,5 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Wagę samochodową typu DFT – A2L przy ul. Zakopiańskiej w mieście Piła. Odwierty do głębokości 5,0 m, łączny metraż odwiertów: 15,0 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki w miejscowości Trzcianka. Odwierty do głębokości 3,0 – 3,5 m, łączny metraż odwiertów: 16,5 m,
 • dokumentacja geotechniczna pod Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Żeromskiego w miejscowości Trzcianka. Odwierty do głębokości 1,6 – 5,0 m, łączny metraż odwiertów: 36,6 m,
 • opinia geotechniczna o warunkach gruntowo – wodnych zalegających w podłożu na dz. nr 187 położonej w Ługach Ujskich gm. Ujście,
 • opinia geotechniczna o warunkach gruntowo – wodnych zalegających w podłożu na dz. nr 233 i 234 położonych w Ługach Ujskich gm. Ujście,
 • opinia geotechniczna o warunkach gruntowo – wodnych zalegających w podłożu na dz. nr 235 położonej w Ługach Ujskich gm. Ujście,
 • opinia geotechniczna o warunkach gruntowo – wodnych zalegających w podłożu na dz. nr 242/1 położonej w Ługach Ujskich gm. Ujście,
 • opinia geotechniczna o warunkach gruntowo – wodnych zalegających w podłożu na dz. nr 256/4 i 256/5 położonych w Ługach Ujskich gm. Ujście,
 • opinia geotechniczna o warunkach gruntowo – wodnych zalegających w podłożu na dz. nr 257/2 położonej w Ługach Ujskich gm. Ujście,
 • opinia geotechniczna o warunkach gruntowo – wodnych zalegających w podłożu na dz. nr 243 położonej w Ługach Ujskich gm. Ujście,
 • opinia geotechniczna o warunkach gruntowo – wodnych zalegających w podłożu na dz. „Plebanka” położonej przy ul. Pomianowskiego w Koronowie.

Hydrogeologia

 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne (studni nr 2) z utworów czwartorzędowych w miejsc. Popowo – dz. nr 4/72, gmina Wałcz, powiat wałecki,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studni nr 1 i 2) z utworów czwartorzędowych, miejsc. Nowy Dwór – dz. nr 5/2, gm. Szydłowo, pow. pilski, woj. wielkopolskie, dorzecze Odry, zlewnia Noteci,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studni nr 1) z utworów czwartorzędowych i neogeńskich w miejsc. Margonin ul. Strzelecka 15 – dz. nr 1126, gm. Margonin, pow. chodzieski, woj. wielkopolskie,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studni nr 1) z utworów czwartorzędowych w miejsc. Popowo – dz. nr 4/72, gmina Wałcz,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studni nr 1) z utworów czwartorzędowych w miejsc. Wysoka Wielka, dz. nr 1135, gm. Wysoka, pow. pilski, woj. wielkopolskie,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studni nr 1) z utworów czwartorzędowych, lokalizacja: Sypniewo, dz. nr 40, gm. Jastrowie, pow. złotowski, woj. wielkopolskie,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studni nr 1) z utworów czwartorzędowych, lokalizacja: Żelichowo – dz. nr 472/2, gm. Krzyż Wielkopolski, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie, dorzecze Odry, zlewnia Warty,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studni nr S-1 i S-2) z utworów czwartorzędowych na działce nr 1000/1 w miejscowości Sypniewo Kolonia, gm. Jastrowie, pow. złotowski, woj. wielkopolskie,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studni nr S-1) z utworów czwartorzędowych w miejsc. Różewo – działka nr 2/30, gm. Wałcz, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studnia nr 1) z utworów mioceńskich w miejsc. Biała, działka nr 7079, gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni nr 1) w miejsc. Ługi Ujskie – dz. nr 200/3, gm. Ujście, pow. pilski, woj. wielkopolskie,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb magazynu dystrybucyjnego skrobi ziemniaczanej na dz. nr 241 przy ul. Wawelskiej w miejscowości Piła, pow. pilski, woj. wielkopolskie,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Stacji Kontroli Pojazdów w miejsc. Mirosławiec – dz. nr 319/2,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejsc. Paterek ul. Kcyńska 6a – dz. nr 389/4,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne wraz z oceną stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, na terenie działki nr 3103/2, położonej przy ul. Jana Pawła II w Szamotułach, w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięć (budowa stacji paliw) mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne wraz z oceną stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie działki nr 1058/2 położonej przy ul. Sportowej w Gołańczy, w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięć (wymiana zbiornika paliwa) mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, obiekt: stacja paliw, gm. Gołańcz, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne rejonu stawu przy ul. Kusocińskiego w miejsc. Piła,
 • Dokumentacja geologiczna likwidacji otworu studziennego nr 2 ujęcia wód podziemnych w obrębie utworów trzeciorzędowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w miejscowości Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44,
 • Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia wody do warstwy wodonośnej, związany z wykonaniem awaryjnego otworu chłonnego S-2 bis w miejsc. Śmiłowo, ul. Kaczorska, działka nr 194, gm. Kaczory, pow. pilski, woj. wielkopolskie,
 • Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studni nr 1 i 2) z utworów czwartorzędowych, miejsc. Nowy Dwór – dz. nr 5/2, gm. Szydłowo, pow. pilski, woj. wielkopolskie, dorzecze Odry, zlewnia Noteci,
 • Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w kategorii B w miejscowości Stare, gm. Wysoka ustalający obszar zasobowy, miejscowość Stare – dz. nr 10/8, gmina Wysoka, powiat pilski, województwo wielkopolskie, dorzecze Odrzy, zlewnia Noteci,
 • Dokumentacja geologiczna z wykonania robót geologicznych związanych z odwierceniem otworów obserwacyjnych (piezometrów) P-1, P-2 i P-3, na terenie stacji paliw „Orlen” w Białym Borze,
 • Dokumentacja geologiczna z wykonania robót geologicznych związanych z odwierceniem otworów obserwacyjnych (piezometrów) P-1 i P-2, na terenie stacji paliw w Brodnicy,
 • Dokumentacja geologiczna z wykonania robót geologicznych związanych z odwierceniem otworu obserwacyjnego (piezometru) P-1, na terenie stacji paliw w Grupie,
 • Dokumentacja geologiczna z wykonania robót geologicznych związanych z odwierceniem otworu obserwacyjnego (piezometru) P-1, na terenie stacji paliw, w obrębie dz. nr 4/4, położonej przy ul. Toruńskiej we Włocławku

Nadzory geologiczne budów

 • nadzór geologiczny na budowie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Podchorążych w mieście Piła (badania płytą obciążaną dynamicznie Zorn ZFG 2000 oraz sondowania sondą DPL),
 • nadzór geologiczny na budowie hipermarketu Kaufland przy ul. Parkowej w Świeciu (badania płytą obciążaną dynamicznie Zorn ZFG 2000 oraz sondowania sondą DPL),
 • nadzór geologiczny na budowie budynku stanowiącego zabudowę gazowych kotłów kogeneracyjnych w kotłowni KR-Koszyce, przy ul. Śniadeckich w mieście Piła (badania płytą obciążaną dynamicznie oraz płytą obciążaną statycznie – VSS),
 • nadzór geologiczny nad rozbudową i przebudową budynku produkcyjno – magazynowego zakładu produkcji karmy w Polanowie, gm. Wyrzysk (odbiory podłoża pod fundamenty, zagęszczenia podsypki pod posadzkę, podsypki pod podbudowę dróg, badanie zagęszczenia i nośności podbudowy dróg wewnętrznych, placów manewrowych i parkingów za pomocą płyty dynamicznej i płyty statycznej – VSS),
 • nadzór geologiczny na budowie budynku magazynowego przechowalni owoców w Białośliwiu (badanie zagęszczenia podsypki pod posadzkę za pomocą płyty dynamicznej),
 • nadzór geologiczny na budowie hali walcowni i hali kalandra przy ul. Gumowej w Budzyniu,
 • nadzór geologiczny na budowie Hotelu Campanile przy ul. Jagiellońskiej w mieście Bydgoszcz,
 • nadzór geologiczny nad rozbudową budynku Straży Miejskiej przy ul. Pomorskiej w mieście Bydgoszcz,
 • nadzór geologiczny nad przebudową placu manewrowego wraz z odwodnieniem, Komendy Państwowej Straży Pożarnej, przy ul. Marcinkowskiego, w mieście Chodzież,
 • odbiór zagęszczenia podsypki piaszczystej pod podbudowę i nośności podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnie ul. Słowackiego, Jedności Robotniczej, 2 Lutego, Leśnej i Alei Wolności w Jastrowiu,
 • odbiór zagęszczenia podsypki piaszczystej pod podbudowę i nośności podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnie ul. Kwiatowej, Krótkiej i Podgórnej w Osieku,
 • nadzór geologiczny nad budową budynku pływalni krytej przy ul. Dziembowskiej w Kaczorach (odbiór podłoża pod fundamenty, zagęszczenia podsypki pod posadzkę oraz zagęszczenia podsypki i nośności podbudowy pod powierzchnie utwardzone),
 • nadzór geologiczny nad budową budynku Home & Garden przy ul. Ceramicznej w mieście Piła,
 • nadzór geologiczny nad rozbudową budynku produkcyjnego TOPi POLSKA, przy ul. Lotniczej w mieście Piła,
 • nadzór geologiczny nad rozbudową hali sportowej Szkoły Policji, przy ul. Marii Konopnickiej w m. Piła,
 • nadzór geologiczny nad budową budynków Wytwórni Pasz przy ul. Wawelskiej w miejscowości Piła (odbiór podłoża pod fundamenty, zagęszczenia podsypki pod posadzkę oraz zagęszczenia podsypki i nośności podbudowy pod powierzchnie utwardzone), badania za pomocą płyty obciążanej dynamicznie, sondy dynamicznej lekkiej (DPL), sondy dynamicznej ciężkiej (DPSH),obsługa geologiczna budowa budynku ONYX BUSSINES POINT, PRESCO, przy ul. Witaszka w m. Piła,
 • obsługa geologiczna budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wspólnej w m. Piła,
 • nadzór geotechniczny nad budową bloku wielorodzinnego w Pile przy ul. 500-lecia Piły/ Powstańców Wlkp., w Pile,
 • nadzór geotechniczny nad budową budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową II etap przy ul. Żwirowej, w m. Piła,
 • nadzór geotechniczny nad budową hali produkcyjnej nr 4 – rozbudowa zakładu produkcyjnego Albatros Aluminium Sp. z o.o. w m. Wałcz,
 • nadzór geotechniczny nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego segment F, E, D1 i D2, przy ul. Młynarskiej / ul. Równej w m. Piła.

oraz wiele innych nadzorów geologicznych i obsługi geologicznej budowy obiektów przemysłowych, usługowych mieszkalnych wielorodzinnych, liniowych) na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Geologia środowiskowa

 • Rozpoznanie sozologiczne środowiska gruntowo – wodnego, na terenie dz. nr 4264, położonej w Łąkocinie, gm. Inowrocław,
 • Rozpoznanie sozologiczne środowiska gruntowo – wodnego, na terenie dz. nr 46/6, położonej w Dulsku, gm. Inowrocław,
 • Rozpoznanie sozologiczne środowiska gruntowo – wodnego, na terenie dz. nr 141/2, 143/6, 143/7, 144/1 położonych w Sikorowie, gm. Inowrocław,
 • Dokumentacja określająca geotechniczne warunki posadowienia dla budowy hali produkcyjnej przy ul. Kujańskiej w Złotowie, wraz z oceną stopnia zanieczyszczenia gruntów działki nr 159,
 • Projekt prac geologicznych dla wykonania monitoringu wód podziemnych na terenie składowiska odpadów komunalnych w m. Jerzyce, gm. Piotrków Kujawski,
 • wykonanie otwórów obserwacyjnych na terenie licznych stacji paliw, m. in. w brodnicy, Grupie, Włocławku, Białym Borze,
 • Dokumentacja geologiczna z wykonania robót geologicznych związanych z odwierceniem otworów obserwacyjnych (piezometrów) P-1, P-2 i P-3, na terenie stacji paliw „Orlen” w Białym Borze,
 • Dokumentacja geologiczna z wykonania robót geologicznych związanych z odwierceniem otworów obserwacyjnych (piezometrów) P-1 i P-2, na terenie stacji paliw w Brodnicy,
 • Dokumentacja geologiczna z wykonania robót geologicznych związanych z odwierceniem otworu obserwacyjnego (piezometru) P-1, na terenie stacji paliw w Grupie,
 • Dokumentacja geologiczna z wykonania robót geologicznych związanych z odwierceniem otworu obserwacyjnego (piezometru) P-1, na terenie stacji paliw, w obrębie dz. nr 4/4, położonej przy ul. Toruńskiej we Włocławku.

Geologia surowcowa

 • wiercenia surowcowe dla wykonania dokumentacji geologicznej złoża kopalin „Złotowo”, „Wojdal”, „Załachowo oraz „Laski Duże”,
 • dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „ROZWARZYN III” w kategorii „C1”.

Ochrona środowiska

 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych z terenu zakładu produkcyjnego „HIPSZ” Sp z o.o. w Rydzynie do Rowu Polskiego w km 33+895, 33+915,
 • Instrukcja gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia na budowlach piętrzących zlokalizowanych na biegu rowu A-7, na działce ewidencyjnej nr 32 w miejscowości Pokrzywno,
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód – pobór i piętrzenie wód powierzchniowych, likwidację urządzenia wodnego – zasypanie stawu nr 2 i przebudowę urządzeń wodnych – rowu A-7 poprzez zarurowanie, przebudowę stawu nr 1, w miejscowości Pokrzywno na działce ewidencyjnej nr 32,
 • Operat wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód powierzchniowych oraz pobór wód powierzchniowych do nawadniania plantacji borówki amerykańskiej w miejscowości Pamiątkowo,
 • Operat wodnoprawny na wykonanie studni wierconej na terenie działki nr 8148 w miejscowości Białośliwie przy ul. Gajowej 35,
 • Operat Wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu drewnianego na Jeziorze Czarne, w gminie Miasteczko Krajeńskie,
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego, w obrębie miejscowości Dolaszewo, w gminie Szydłowo, powiat pilski, na działce o numerze ewidencyjnym 187/9,
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody podziemnej z ujęcia czwartorzędowego (studni nr 1) w Ługach Ujskich – gm. Ujście – dz. nr 200/3,
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych (studni nr 1 i 2) w Sypniewie, gm. Jastrowie – dz. nr 1000/1,
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego (studni nr 1) w Sypniewie, gm. Jastrowie – dz. nr 40,
 • Operat wodnoprawny na wykonanie studni wierconej na terenie działki nr 148/14,w miejscowości Wysoczka, gm. Wysoka,
 • Operat wodnoprawny na wykonanie studni wierconej na terenie działki nr 1135, w miejscowości Wysoka Wielka 10,
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód w m. Żelichowo, gm. Krzyż Wielkopolski – dz. nr 472/2.

Nasz adres:

GEOWELL

Usługi geologiczne i ochrony środowiska

Pobórka Wielka 33
89–340 Białośliwie
tel.: 609 636 296
e-mail: info@geo-well.pl

Napisz do nas:

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.